PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku na step/tap dance zašlete na taptereza@gmail.com

Vyplněnou přihlášku na clogging dance zašlete na prihlasky.danceeb@gmail.com